Sme ocenení ako najlepší KARAT Solution partner pre Slovenskú republiku

Aj tohto roku s hrdosťou oznamujeme, že sme na partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 14.-15.9.2023 v Golf & Ski resorte v Kořenci, získali ocenenie najlepšieho KARAT Solution Partnera na Slovensku. Okrem toho máme v rámci slovenskej partnerskej siete najväčší počet certifikovaných pracovníkov na IS KARAT, vďaka čomu vieme našim zákazníkom ponúknuť dodávku komplexných odborných riešení.

Stretnutie sa zameriavalo na produktovú, obchodnú a projektovú stratégiu IS KARAT. Jednou z tém stretnutia bola prezentácia a diskusia týkajúca sa nášho partnerského modulu Dotykové terminály. Tento modul je výsledkom našej dlhodobej práce a skúseností v oblasti odvádzania výrobných operácii a skladových procesov.

Veríme, že nám poznatky získané z tohto stretnutia pomôžu pri ďalšom zlepšení našich služieb a starostlivosti o našich zákazníkov.