Náš vážený klient SMZ Jelšava oslavuje 100 rokov

Dňa 16.9.2023 ubehlo presne 100 rokov od chvíle, keď sa prvýkrát rozhorel plameň v prvej šachtovej peci v priestoroch dnešných Slovenských magnezitových závodov Jelšava.

Sme hrdí na to, že máme možnosť spolupracovať s najväčším ťažobným a spracovateľským závodom magnezitu na Slovensku v podobe dodávky informačného systému KARAT, ktorý spoločnosť využíva momentálne hlavne v oblasti personalistiky, miezd, ekonomiky a logistiky. Pri posudzovaní výberu informačného systému zohrali výhody IS KARAT ako sú jeho komplexnosť, otvorenosť a modulárnosť.

Viac o implementácii IS KARAT v spoločnosti SMZ Jelšava si môžete prečítať v tomto článku.