Dotykové terminály vo výrobe: Efektívne odvádzanie operácii, práce a materiálu

Dotykové terminály pre Výrobné procesy je webová aplikácia určená pre výrobné podniky, ktoré potrebujú efektívne odvádzať výrobné operácie, zobrazovať informácie o zákazkových postupoch a históriu výkazov práce pre jednotlivých zamestnancov. Je optimalizovaná pre použitie na dotykových termináloch a komunikuje priamo s databázou IS KARAT, vďaka čomu má obsluha prístup k aktuálnym dátam zo systému.
Aplikácia je responzívna – automaticky sa prispôsobí zariadeniu, na ktorom je zobrazená, čo prináša veľké množstvo výhod a to aj v oblasti prispôsobeniu veľkosti obrazovky, aj v oblasti využitia špeciálnych funkcionalít. Aplikácia je funkčná v akomkoľvek aktualizovanom webovom prehliadači, vďaka tomu je spustiteľná na stolovom PC, tablete či dotykovom termináli.

Odvádzanie výroby pod kontrolou

Nastavenie aplikácie sa vykonáva jednoducho s pomocou množstva nastaviteľných parametrov priamo v IS KARAT (ako je zadávanie spôsobu odvádzania, dôvodov prerušenia, prednastavený zdroj, hierarchická štruktúra majstrov výroby…), čím sa minimalizuje čas a náklady potrebné na implementáciu a konfiguráciu aplikácie. Aplikácia je rýchla, jednoduchá a intuitívna, čo znamená, že ju môžu používať aj menej skúsení používatelia.
Pomocou sprievodnej karty výrobku je možné vyfiltrovať operácie pre konkrétny projekt, čo urýchľuje orientáciu v požiadavkách a znižuje pravdepodobnosť odvedenia nesprávnej operácie.

Modul Dotykové terminály – Výrobné procesy umožňuje:

• zobrazenie plánu práce, ktorý je výstupom z plánovania v IS KARAT
• odvádzanie výroby meraním času (štart-preruš-stop), odvedenie normočasom, či zadaným časom
• jednoduché skupinové odvádzanie operácií
• rozšíriť odvádzanie operácií o zadávanie firemne definovaných dodatočných hodnôt
• zobrazenie informácií o zákazkových postupoch a ich operáciách, polotovaroch i materiáloch
• informácie o plánovanom a odvedenom množstve zhodných aj nezhodných kusov
• zobrazenie histórie práce na základe výkazov práce pre prihlásenú osobu, pre majstrov výroby zobraziť históriu práce všetkých podriadených pracovníkov
• príjem z výroby a výdaj do výroby na základe výrobných čísel a umiestnení
• posielanie oznamov obsluhe na terminál priamo z IS KARAT
• prispôsobenie na mieru zákazníka prostredníctvom otvorených možností firemných úprav