Implementácia IS KARAT v spoločnosti RUDOS Ružomberok oceňovaná v časopise KARAT News

Vo firemnom časopise KARAT News bola nedávno zverejnená prípadová štúdia, ktorej hlavným predmetom je úspešná implementácia informačného systému IS KARAT v spoločnosti RUDOS Ružomberok. Náš klient si nás vybral na základe vyššieho počtu certifikovaných servisných pracovníkov a skúseností s implementáciou tohto systému.

Jednou z kľúčových častí projektu bol modul Dotykové terminály od STEP software, ktorý priniesol užívateľsky prívetivé prostredie pre riadenie výroby a skladových procesov.

Riaditeľ nákupu a logistiky spoločnosti RUDOS Ružomberok zdôraznil význam predimplementačnej analýzy ako najdôležitejšej fázy celého procesu a vyjadril sa, že spolupráca s našou spoločnosťou bola obojstranne prospešná. Svoj pohľad na úspech projektu zhrnul slovami: „Ak by som mal porovnať náš predchádzajúci systém s aktuálne prevádzkovaným IS KARAT, je to ako by som porovnával tlačidlový mobil so smartphonom“.

Táto štúdia je dôkazom našej odbornosti a odhodlania prinášať našim klientom len to najlepšie. Nášho klienta si vážime pre výbornú spoluprácu, dobré nápady na inovatívne riešenia a neustále hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť svoje podnikanie.