Skladové procesy pod kontrolou s našou aplikáciou pre prenosné dotykové terminály

Predstavujeme Vám našu aplikáciu určenú pre Skladové a odbytové procesy optimalizovanú pre použitie na prenosných dotykových termináloch. Pokrýva všetky potrebné oblasti skladových procesov, vrátane inventúry, príjmov, výdajov, expedície, ale aj tvorbu položkových dávok, z ktorých je následne možné vytvoriť rôzne dokladové evidencie, napríklad výdajový list alebo paragón.

Aplikácia online komunikuje priamo s databázou IS KARAT, vďaka čomu má obsluha prístup k aktuálnym dátam zo systému.
Aplikácia je responzívna – automaticky sa prispôsobí zariadeniu, na ktorom je zobrazená, čo prináša veľké množstvo výhod a to aj v oblasti prispôsobeniu veľkosti obrazovky, aj v oblasti využitia špeciálnych funkcionalít. Aplikácia je spustiteľná v akomkoľvek webovom prehliadači, ale pre čo najefektívnejšie využitie skladových procesov odporúčame využiť zariadenia s Enterprise Browserom.

Skladníci pomocou rýchleho skenovania čiarových kódov vyhľadávajú položky, evidujú umiestnenie tovarov alebo iné atribúty, či dokonca pošlú požiadavku na tlač štítkov.
Potvrdením položky na termináli sa okamžite posiela informácia do IS KARAT, vďaka čomu má obsluha IS KARAT v reálnom čase prístup k informáciám o stave zásob a umiestnení tovarov na sklade, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie.
Aplikácia je rýchla, jednoduchá a intuitívna, čo znamená, že ju môžu používať aj menej skúsení používatelia. S našou aplikáciou môžu skladníci pracovať efektívnejšie, pretože majú k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú, priamo na svojich prenosných dotykových termináloch.
Nastavenie aplikácie sa vykonáva jednoducho priamo v IS KARAT, čím sa minimalizuje čas a náklady potrebné na implementáciu a konfiguráciu aplikácie.
Modul umožňuje prispôsobenie pomocou firemných úprav a to ako z hľadiska funkčnosti dátových štruktúr v IS KARAT, ale aj vo webovej aplikácii – ktorúkoľvek stránku je možné prerobiť na firemnej úrovni podľa požiadaviek klienta.

Modul Dotykové terminály – Skladové a odbytové procesy umožňuje:

• správu a kontrolu skladových zásob
• zmenu umiestnenia alebo iných atribútov na karte
• pripravenie a vybavenie expedičných listov
• prijímanie a vydávanie tovaru
• príjem a výdaj z prevodu
• vykonávanie inventúr
• prípravu položiek pre vytvorenie rôznych dokladových evidencií
• tlač štítkov
• prispôsobenie na mieru zákazníka prostredníctvom otvorených možností firemných úprav