Školenie EKO a PAM 27.9.2023

pozývame Vás na školenie vybraných tém z EKO alebo PAM modulov IS KARAT, ktoré sa uskutoční dňa 27.09.2023 v priestoroch Congress Hotel Centra ( Južná trieda 2/A, 040 01 Košice).

Harmonogram školenia EKO :

09:00 – 10:00 – účtovné výkazy “ po novom “ ( bez úpravy účtov v Exceli )

10:00 – 11:00 – evidencia majetku

11:00 – 11:30 – kalkulačné vzorce v module organizácia

11:30 – 12:30 – obed

12:30 – 13:30 – princíp účtovania skladových pohybov

13:30 – 14:00 – evidencia opravných položiek v saldokonte

Harmonogram školenia PAM :

09:00 – 11:30 – aplikácia legislatívnych zmien a novinky IS KARAT 2022/2023

11:30 – 12:30 – obed

12:30 – 14:00 – najčastejšie dotazy z hot-line a diskusia

Cena školenia je 120 EUR bez DPH. V cene je zahrnutý coffee break a obed.

Doklady k úhrade Vám budú odovzdané na školení.

Prihlásiť sa môžete do 19.09.2023 cez tento odkaz :

Prihláška na školenie EKO alebo PAM 27.9.2023 Košice

Prihláška na školenie je záväzná.