Uskutočnilo sa Stretnutie užívateľov IS KARAT

Dňa 25. apríla 2023 v Atrium Hotel v Novom Smokovci usporiadala spoločnosť STEP software s.r.o. pod patronátom KARAT Software a.s. stretnutie užívateľov slovenských partnerov. Aj keď počasie nám neprialo a po Vysokých Tatrách sa prehnala dávka tatranského dažďa, atmosféra v konferenčnej sále bola naopak plná entuziazmu a záujmu

Konferencia sa začala ráno úvodným príhovorom vedenia KARAT Software, a.s. a pokračovala prezentáciami noviniek užívateľského prostredia a aplikačných modulov. Účastníci mali možnosť nazrieť aj do budúcnosti informačného systému KARAT a dozvedieť sa o nových riešeniach a legislatívnych zmenách.

Popoludní boli na programe zaujímavé workshopy, ktoré sa venovali špecifickým aplikačným modulom.

Jednou z najzaujímavejších častí konferencie bola prípadová štúdia spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., ktorú predstavil Filip Bobula. Jeho prezentácia nás oboznámila s priebehom implementácie informačného systému KARAT v spoločnosti a s niektorými zaujímavými riešeniami, ktoré im pomohli zefektívniť a zjednodušiť ich podnikateľské procesy. Vďaka svojmu inovatívnemu prístupu a množstvu zadaných požiadaviek na nové funkčnosti získala spoločnosť RUDOS od spoločnosti STEP software s.r.o. titul Inovatívny vizionár 🙂

 Prezentácia bola veľkou inšpiráciou pre ostatných účastníkov konferencie a ukázala, aký výrazný vplyv môže mať úspešná implementácia informačného systému KARAT na podnikanie.

Jednalo sa o menšiu, komornejšiu konferenciu, ktorej sa zúčastnilo 60 zástupcov 25 spoločností. Táto veľkosť skupiny umožnila účastníkom lepšie sa zoznámiť a nadviazať vzájomné kontakty, čo je kľúčové pre budovanie dlhodobých vzťahov a spolupráce medzi firmami využívajúcimi informačný systém KARAT.

Hoci nám dážď znepríjemnil prechádzky vo voľnom čase, veríme, že naša KARAT konferencia bola opäť skvelým zážitkom a prínosom pre všetkých účastníkov.

Ďakujeme všetkým, čo prišli a prispeli k úspechu tejto konferencie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoločné úspechy!