Elektronický podpis v IS KARAT: Dôveryhodnosť a bezpečnosť v digitálnej ére

Čoraz viac klientov sa na nás obracia s požiadavkou na elektronické podpisovanie dokumentov, ktoré sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných procesov.

Elektronický podpis: štandard v IS KARAT

Informačný systém KARAT prináša štandard, ktorý podporuje evidenciu a vytváranie elektronicky podpísaných dokumentov. Už pri vstupe dokumentu do systému sa automaticky identifikuje, či je dokument elektronicky podpísaný. Informácia o elektronickom podpísaní sa zapíše do systému a následne overí platnosť certifikátu podpísaného dokumentu.

Integrované nástroje pre efektívne podpisovanie

Vďaka integrovaným nástrojom v systéme KARAT je proces vytvárania dokumentov s elektronickým podpisom jednoduchý a plynulý. Overený elektronický podpis je podľa nariadenia eIDAS považovaný za rovnako dôveryhodný ako vlastnoručný podpis. Aby bolo všetko ešte prehľadnejšie, KARAT umožňuje pridať k elektronickému podpisu aj viditeľné varianty podpisu. Správu elektronických podpisov združuje evidencia certifikátov a každému certifikátu je možné definovať prístupové práva v rámci systému.

Moderná komunikácia

Elektronické podpisovanie v informačnom systéme KARAT bolo navrhnuté tak aby bolo používateľsky prívetivé a jednoduché na spracovanie obsluhou. Mnoho zákazníkov využíva tento spôsob komunikácie cez IS KARAT či už s obchodnými partnermi alebo so štátnymi inštitúciami.

Automatické generovanie transakčného protokolu dokumentov zaistených kvalifikovaným časovým razítkom umožňuje neskôr dokázať, kedy bol dokument pridaný do systému a že jeho obsah nebol neskôr zmenený.

Udržateľný a ekologický prístup

Vďaka elektronickým podpisom môžu organizácie znížiť potrebu tlače a skladovania fyzických dokumentov, čo šetrí nielen čas, ale aj papier a prispieva k ochrane životného prostredia.

Záver

V dnešnom svete elektronizácie a digitalizácie sa elektronické podpisovanie dokumentov dostáva čoraz viac do popredia. S podporou integrovaného elektronického podpisovania vo vlastnom informačnom systém je KARAT silný a efektívny nástroj, s ktorým je vybavovanie rôznych procesov nesporne rýchlejšie a efektívnejšie.