Náš nový Zákaznícky portál ALITEO zlepšuje komunikáciu so zákazníkmi

Oznamujeme našim klientom, že sme úspešne implementovali nový zákaznícky portál ALITEO, ktorý nám umožňuje efektívnejšie komunikovať s našimi klientami.

S jeho pomocou môžeme evidovať požiadavky našich zákazníkov, automaticky ich priraďovať k interným procesom na základe typu a oblasti požiadavky a zabezpečovať kompletnú dokumentáciu komunikácie s klientami.

Vďaka portálu sú zákazníci informovaní o stave riešenia, termínoch, riešiteľoch a fakturácii.

Nové otázky a úlohy je možné zakladať priamo z informačného systému KARAT, pričom sa ako príloha automaticky priloží aktuálna obrazovka, s ktorou užívateľ aktuálne pracuje, čo umožní jednoduchšiu identifikáciu dotazov.

Okrem toho portál ALITEO umožňuje hodnotenie zákazníckej spokojnosti. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, pretože nám pomáha neustále sa zlepšovať a prispôsobovať naše služby vašim potrebám.