Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Informačný systém KARAT

IS KARAT je komplexný ERP podnikový informačný systém

KARAT určený hlavne pre riadenie stredne veľkých a veľkých organizácií a spoločností. Množstvo jeho užívateľov dosahuje excelentné výsledky v tuzemsku i na svetových trhoch. Je vyvíjaný s dôrazom na otvorenosť, vďaka ktorej umožňuje nielen rýchlu a kvalitnú implementáciu, vrátane tvorby zákazníckych modulov, ale tiež dáva možnosť každému užívateľovi vytvárať si svoje vlastné užívateľské nastavenia.

Informačný systém KARAT sa radí medzi najkvalitnejšie tuzemské ERP systémy zvlášť vďaka svojím vlastnostiam:

  • funkčnosť
  • stabilita
  • otvorenosť
  • intuitívne ovládanie
  • využívanie modernej technológie a škálovateľnosti
  • viacjazyčnosť
  • kvalitní konzultanti s bohatou praxou
  • veľmi dobrý pomer výkon / cena

Prenos skúsenosti z praxe do vývoja hrá významnú rolu pri rozvoji systému KARAT. Do inovačného procesu sú zapojení odborníci z podnikovej praxe (daňoví poradcovia a audítori), popredné technologické firmy, vysoké školy a niektorí zákazníci. To umožňuje držať IS KARAT na vysokej technologickej a funkčnej úrovni.


Aktuálne užíva informačný systém KARAT okolo 8 000 užívateľov v 650 firmách
v Českej a Slovenskej republike.
Pozrite si vybrané referencie na implementácie IS KARAT realizované našou firmou.


Popis modulov a spracovávaných agend:
Moduly IS KARAT sú členené podľa pokrytých oblastí v spracovávaní dát vstupujúcich do informačného systému. Sme presvedčení, že nielen počtom modulov, ale aj ich technickou úrovňou a kvalitatívnym obsahom jednotlivých funkcií, tvoriacich komplexný celok - informačný systém KARAT, sme schopní zabezpečiť nasadenie a efektívne používanie nášho informačného systému v takmer všetkých podnikových činnostiach a spracovávaných agendách.
vyroba KARAT

Riešenie pre výrobu

vyroba KARAT

Riešenie pre obchod

vyroba KARAT

Riešenie pre služby

vyroba KARAT

Špeciálne odborové riešenia