Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Predajné procesy

Kocka

Predajné procesy sú veľmi dôležité pre všetky typy firiem sú priamo previazané s oblasťami marketingu, obchodu, nákupu i VÝROBY. Pomocou IS KARAT je možné na úrovni predajného procesu kalkulovať ceny, stanovovať marže, presne vyhodnocovať realizáciu jednotlivých obchodných prípadov.

Predajné procesy v IS KARAT je možné výrazne modifikovať a implementovať presne podľa požiadaviek zákazníka s možnosťou pružne reagovať na požiadavky trhu.

Funkčnosti predajných procesov


V oblasti predajných procesov sa zameriavame hlavne na funkčnosti, ktoré vám môžu priniesť zaujímavú konkurenčnú výhodu:

 • Previazanosť všetkých predajných dokladov – dopyt, ponuky, objednávky, dodacie listy, faktúry a ich úhrady atď.
 • Jednoduchá orientácia v rámci predajného procesu v ktorejkoľvek jeho fáze
 • Detailné dopytovo-ponukové konania s možnosťami verzovania
 • Sledovanie rámcových zmlúv s priebežnou kontrolou ich plnení
 • Rozsiahla funkcionalita v oblasti cenotvorby - kalkulácia ponúk, cenníky atď.
 • Možnosti využitia zľavových systémov, riešení bonusov a skont
 • Presné vyhodnotenie disponibility zásob v čase s dopadom do nákupného či výrobného procesu
 • Funkcie zaoberajúce sa vykrývaním skladových zásob a variabilným systémom rezervácií
 • Plná podpora v oblasti EDI komunikácie a systému odvolávok, ktoré sú hlavne u výrobných
 • spoločností neoddeliteľnou súčasťou predajného procesu
 • Riešenie pre rôzne oblasti predaja - maloobchod, veľkoobchod, eshop
 • Rôzne režimy konsignácií, riešení „centrála - pobočky“
 • Systém zálohových platieb s automatickým zrážaním záloh
 • Rôzne režimy fakturácie vrátane riešení hromadnej fakturácie s rozlíšením odberných
 • a fakturačných miest vašich zákazníkov
 • Užívateľské komfortné možnosti opráv jednotlivých predajných dokladov
 • Reklamačné konania
 • Servisné procesy
 • Riešenie pre požičovne
 • IS KARAT ponúka pre oblasť Predajných procesov celú sadu zaujímavých vyhodnotení na úrovni prehľadov, zostáv, grafov či kontingenčných tabuliek