Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Informačný systém KARAT

Kocka

IS KARAT


Najnovšie technológie ponúkajú nové možnosti hlavne v oblasti grafického spracovania aplikácie. Využitie najnovších nástrojov od spoločnosti Microsoft vytvára z IS KARAT jednu z najmodernejších ERP aplikácií na trhu.

Technická špecifikácia


Na stiahnutie:
Technická špecifikácia(PDF)Technická špecifikácia

Ako úložisko dát slúži výkonný MS SQL Server využívajúci transakčné spracovanie dát.

Aplikačný server je vytvorený v prostredí .NET Framework a umožňuje distribúciu výkonu na viac HW zariadení.

Pre tvorbu desktopového klientskeho prostredia je využitý grafický systém Windows Presentation Foundation (WPF).

Veľkou výhodou WPF je využitie XAMLu (eXtensible Application Markup Language), čo je značkovací jazyk pre vytváranie užívateľského rozhrania vo WPF aplikáciách. Jeho výhodou je úplné oddelenie logiky od vzhľadu aplikácie.

Pre tvorbu mobilného klientskeho prostredia sú využité technológie založené na HTML, CSS a JS, pomocou ktorých bolo dosiahnuté plne responzívneho designu.

Ukážky z programu


Vzhľad výberu z menu. Možnosť vyhľadávania vrámci menu. Prehľadnejšie členenie obľúbených položiek. Nový nástroj v podobe užívateľskej nástenky.

Menu Nastenka


Opticky príjemnejšie zafarbenie riadkov zoznamu. Prehľadnejšie členenie tlačidiel. Dokonalejšie prepracované filtre a možnosť skupinovania zoznamu.

Obchodni partneri Objednavky


Výraznejšie prvky na detaile. Možnosť vyhľadávania na detaile. Rozsiahlejšie možnosti vo využívaní "combo-boxových" fitrov.

Detail Filtre


Nová technológia na spracovanie kocky. Možnosť nastavenia zoomu.

Kocka Nastavenie


... a mnoho ďalšieho.