Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Odvádzanie dotykovými terminálmi

Odvádzanie výroby

Riešenie umožňuje odvádzanie výrobných operácií a príjem hotových výrobkov na sklad pomocou dotykového terminálu, ktorý môže byť vybavený snímačom čiarových kódov a RFID kariet na identifikáciu obsluhy terminálu. Ďalšou významnou funkčnosťou je možnosť zobrazenia podrobných informácií o stave výrobného procesu a údajov, v ktorej jeho fáze sa výroba konkrétneho výrobku či polotovaru nachádza. Nemenej dôležitou vlastnosťou je možnosť zobrazenia napr. technického výkresu alebo ďalších podrobných informácií užitočných pre obsluhu.

Základná charakteristika riešenia


Odvádzanie výroby Odvádzanie výroby dotykovým terminálom umožňuje:
  • verifikáciu prihlasovanej osoby na základe identifikácie (zadávané v závislosti na technickom vybavení terminálu, napr. čítačkou EAN, RFID), prípadne mena a hesla
  • zobraziť zoznam požiadaviek na zdroj a ich stav rozpracovanosti
  • zobraziť informácie o projekte, technický výkres, stav požiadaviek na projekt a ďalšie podrobnosti o projekte
  • komunikovať s modulom Terminálové odvádzanie - odvádzanie výrobných operácií a príjem hotových výrobkov na sklad

Hlavné prínosy pre zákazníka


Odvádzanie výroby Hlavným prínosom riešenia (okrem samotného odvádzania výroby) je poskytnutie množstva informácií obsluhe zariadenia (zdroju) pre jeho efektívnejšiu prácu a pre zníženie počtu nepodarkov. Informácie poskytované obsluhe terminálu prispievajú k jednoduchšiemu prístupu k požadovaným dátam, čím je obsluha viac zapojená do výrobného procesu.

Popis riešenia


Odvádzanie výroby

Odvádzanie dotykovým terminálom pracuje ako webová aplikácia. Nie je podmienkou, aby sa aplikácia ovládala cez dotykovú obrazovku, čo je výhodou napríklad v prípade poruchy terminálu. Odvádzanie výroby sa dá vykonať cez URL adresu priamo z kancelárskeho počítača.

Po prihlásení prostredníctvom úvodnej obrazovky sa obsluhe zobrazí prehľad požiadaviek na prihlásený zdroj so stručným popisom operácie a ďalšími informáciami o požiadavku (položky sú nastaviteľné v rámci implementácie). Obrazovka umožňuje prístup k informáciám o zákazkovom postupe a tiež do obrazovky odvádzanie výroby „Operácia“.

Obrazovka detailu projektu obsahuje bližšie informácie o projekte, ktoré implementátor sprístupnil pre obsluhu. Zobrazenie je podobné ako na obrazovke odvádzanie výroby, ale vďaka väčšiemu priestoru (nie sú tu ovládacie tlačidlá) je možné zobraziť viac informácií. V prípade, že je k projektu priložený technický výkres, je možné si ho prehliadnuť.