Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Modul Servis

Kocka

Servis slúži k evidencii a kompletnej správe jednotlivých zariadení, ktorými disponuje vaša spoločnosť, alebo na nich vykonáva servisnú a opravárenskú činnosť. Riešenie obsahuje agendy pre vybavovanie servisných zákaziek záručného servisu, pozáručného, reklamácií, opráv bez väzby na konkrétne zariadenie atď.

Servis vyniká hlavne v týchto vybraných oblastiach:


  • Plánovanie servisných zákaziek v čase
  • Sledovanie histórie prevádzkovateľov jednotlivých zariadení
  • Podrobná znalostná báza so schopnosťou „samostatne sa učiť“
  • Generovanie ponúk service letter a pravidelného servisu
  • Funkčnosť servisných zákaziek s prehľadom o ich realizácii
  • Komfortná fakturácia servisných zákaziek vrátane spotrebovaného materiálu
  • a realizovaných úkonov s možnosťou fakturácie výrobcovi
  • Možnosť časového rozlíšenia nákladov a výnosov servisných zákaziek