Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Nákupné procesy

Kocka

Riešenie nákupných procesov v IS KARAT umožňuje vďaka kvalitnému spracovaniu dostupných dát zbaviť nakupovanie zdĺhavých rutinných činností. K tomu využíva nielen svoje interné dáta, ale umožňuje napojenie na externé informácie ako napr. dodávateľské cenníky, databázové informačné zdroje atď.

Nastavenie nákupných procesov má významný dopad do hospodárenia firmy ako celku. Jedná sa hlavne o činnosti, ktoré riešia voľbu vhodného dodávateľa, logistický nákupný systém či bilanciu skladových zásob. Cieľom je zvýšenie pružnosti v zásobovaní pri súčasnej optimalizácii skladových zásob.

Funkčnosti nákupných procesov


Nákupný proces je i vďaka možnosti integrovať Workflow rýchly a pružný, s presným dopadom všetkých súvisiacich nákladov do skladových cien či do daného obchodného prípadu ako celku.

IS KARAT v riešení nákupných procesov vyniká hlavne v týchto oblastiach:

 • Sledovanie disponibilných stavov skladových zásob v čase
 • Spracovanie dopytovo-ponukového riadenia na úrovní dodávateľského reťazca
 • Možnosti generovania nákupných objednávok podľa disponibility zásob v čase
 • Sledovanie dodávateľských cien s možnosťou importu a evidencia dodávateľských cenníkov
 • Presné sledovanie súvisiacich nákladov, precízne stanovenie nákladovej ceny
 • Evidencia došlej pošty a jej väzby na nákupné procesy
 • Z hľadiska nákupného procesu možno zostaviť príslušné Workflow, umožňujúce urýchlenie realizácie obchodného prípadu, elimináciou chybovosti užívateľov a výrazné zvýšenie komfortu obsluhy
 • Oddelenie množstevného toku zásob od toku finančného
 • Podrobné sledovanie stavu dodania jednotlivých nakupovaných komodít
 • Nákupný proces možno podporiť evidenciou rámcových zmlúv s možnosťou sledovania ich priebežného plnenia
 • Na úrovni nákupného procesu možno využiť EDI komunikáciu či iné elektronické komunikácie s dodávateľom
 • Režim „centrála -pobočka“, riešenie konsignácie skladových zásob
 • IS KARAT ponúka pre oblasť Nákupných procesov celú sadu vyhodnotení na úrovni prehľadov, zostáv, grafov či kontingenčných tabuliek