Sme vysoko spoľahlivý daňový subjekt

S hrdosťou oznamujeme, že Daňový úrad Košice vyhodnotil spoločnosť STEP software s.r.o. ako „vysoko spoľahlivý“ daňový subjekt, čo je dokladom našej transparentnosti, spoľahlivosti a záväzku k dodržiavaniu daňových predpisov.
Toto hodnotenie odzrkadľuje našu zodpovednosť a finančnú stabilitu.


Chceme sa poďakovať našim zamestnancom za ich tvrdú prácu a odhodlanie, ako aj našim zákazníkom za dôveru v našu spoločnosť.