Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Jednoduché účtovníctvo pre farské úrady STEP 2002
STEP2000

Jednoduchý, elegantný a vysoko profesionálny program bol vyvinutý špeciálne pre vedenie jednoduchého účtovníctva pre farské úrady. Všetky pojmy, výstupy a výkazy sú prispôsobené potrebám cirkvi pre evidenciu, okrem zákonom predpísaných náležitosti aj ich špeciálnych požiadaviek. Preddefinované dodávané definície stĺpcov peňažného denníka umožňujú členiť na detailné účtovné položky pre vlastné potreby farnosti.

Program umožňuje vedenie účtovníctva až na filiálky s výkazníctvom na nadriadené výkazy. Tlačové výstupy je možné upravovať podľa vlastných potrieb a exportovať ich do známych formátov .PDF, .DOC, .HTML. Centrálna inštalácia programu na nadradenej inštitúcii umožňuje kumulovaný zber údajov za jednotlivé farské úrady a ich filiálky s tlačou sumárnych výkazov.

Stiahnuť demoverziu

Vyplniť objednávku

Cenník

V programe nájdete
 • denník o príjmoch a výdavkoch
 • fakturáciu
 • pohľadávky
 • záväzky
 • evidenciu majetku
 • ceniny
 • príkazy k úhrade
 • valutové pokladne
 • výkazy o hospodárení
 • inventarizáciu
 • preddefinované účtovné operácie
 • členenie na filiálky
 • evidenciu viacerých účtov a pokladní
a ešte naviac...
 • integrovaný HELP
 • profesionálne tlačové prehľady
 • archivácia dát
 • vedenie viacerých farských úradov a filiálok
 • užitočné pomôcky (kalkulačka, kalendár)
 • export výstupov do .PDF, .HTML, .DOCProgram po každom spustení upozorňuje na vyhlásené sviatky a finančné zbierky.
Program umožňuje jednoducho evidovať údaje predpísané pre peňažný denník s platnosťou od roku 2008. Evidenciu je možné členiť od filiálok až po centrálnu evidenciu na ordinariátoch. Okrem denníka príjmov a výdavkov je možné evidovať majetok, pohľadávky a záväzky, aj s možnosťou vystavovania faktúr. Nižšie uvádzame len malú časť schopností programu a to len pre získanie predstavy o výzore a jeho možnostiach.