Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
STEP Mzdy
Mzdy

Modul nezávislý od účtovníctva vhodný pre malé i stredné firmy s evidenciou všetkých výkazov požadovaných legislatívou. Spĺňa najnovšie legislatívne požiadavky.

Možnosť vedenia mzdovej agendy až 99 firiem pre každý účtovný rok zvlášť s dôsledným prepojením náväznosti konečných a počiatočných stavov roka, predurčuje program ako ideálny nástroj pre mzdové účtovníčky účtujúce niekoľko firiem. Program umožňuje prácu v sieti s dôslednou evidenciou operácií a času prístupu užívateľov. Originálne výkazy tlačív umožňujú ich priame odovzdanie štátnej správe!

Stiahnuť demoverziu

Vyplniť objednávku

Cenník

V programe nájdete
 • evidencia mzdových a personálnych údajov
 • detailné spracovanie zrážok zo mzdy s možnosťou tlače prevodných príkazov pre peňažné ústavy
 • spracovanie doplnkových dôchodkových poisťovní
 • výpočet kvartálnych priemerov, ročných príjmov a náhrad príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • spracovanie viacerých pracovných pomerov
 • rýchly výpočet miezd s možnosťou výpočtu konkrétneho zamestnanca
 • výplatné pásky, rekapitulácie miezd, prehľady pre poisťovne...
 • generovanie záväzkov pre jednoduché účtovníctvo STEP 2000
 • generovanie účtovného dokladu pre podvojné účtovníctvo TyrkIS
 • ročné spracovanie s ročným zúčtovaním dane
 • kompletné výkazy pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad
 • export pre elektronický zber údajov do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • spracovanie dokumentov vo formáte .DOC, .HTML, .PDF
 • elektronické podávanie dokumentov na daňový úrad
 • rozsiahle štatistické spracovanie v elektronickej forme pre štatistické zisťovanie TREXIMA
 • Spracovanie pracovných zmlúv a dohôd vo formáte .DOC
 • Možnosť definovať rôzne typy pracovných kalendárov pre každého zamestnanca
 • homebanking
a ešte naviac...
 • integrovaný HELP nad každým formulárom
 • profesionálne tlačové prehľady
 • archivácia dát
 • vybrané predpisy
 • užitočné pomôcky (kalkulačka, kalendár)
 • export do HTML, PDF, DOC